Bead headband tutorial


Hướng dẫn kết bờm tóc bằng hạt cườm lấp lánh cho bé yêu
Nguyên liệu
- Hạt cườm
- Dây cước
- Bờm tóc 
- Kéo
0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.