BABY- Shapes & colors

BABY- Shapes & colors
Giới thiệu cho các bé biết được 12 hình dạng và 12 màu sắc cơ bản Sự hấp dẫn trong âm nhạc. Dọc theo những bài hát để củng cố cho các bé biết được rằng sự học là rất quan trọnghttp://ec2.images-amazon.com/images/P/B000063UYM.01._SS500_SCLZZZZZZZ_V1068158670_.jpg


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.