Crafty jewelry: Polymer Clay pendantsThực hiện một vòng để  và để này . Tôi từ lâu đã muốn làm một bộ.

Photo:bobrotermit.livejournal.com

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.