Hướng dẫn đan áo bông xù cho bé

 Hướng dẫn đan áo bông xù cho bé

ST By: Hướng dẫn đan móc áo đơn giản

-Áo cho bé 2tuổi
Chuẩn bị: 6 cuộn len baby xù, kim đan số 5, cúc cùng tone
Áo này tớ đan thành từng phần để mn đan dễ hình dung.
*Vạt trái:
Gẩy 30 mũi
-Dòng 1: đan 30 muĩ xuống
-Dòng 2: 20 mũi xuống ( chính là mặt phải, trên kim còn 10 mũi chưa đan)
Dòng 3: Đan 20 mũi lên
Dòng 4 :22mũi xuống( trên kim còn 8 mũi)
Dòng 5 :22 mũi lên
Dòng 6:24 mũi xuống ( trêm kìm chó 6 mũi chưa đạn)
Dòng 7: 24 mũi lên
Dòng 8:26 mũi xuống( trên kim còn 4 muic chưa đan
Dòng 9 :26 mũi lên
Dòng 10: 28 mũi ( trên kim còn 2mũi chưa đan
Dòng 11: 28 mũi lên
Dòng 12:30 mũi xuống
*Vạt phải
Gẩy 30 mũi
-Dòng 1 đan đủ 30 mũi xuống
Dòng 2:Đan 30 mũi xuống
Dòng 3 : 20 mũi đan lên ( trên kim còn 10 mũi chưa đan)
Dòng 4 : 20 mũi đan xuống
Dong 5:22 mũi đan lên( trên kim còn 8 mũi chưa đan)
Dòng 6: 22 mũi đan xuống
Dòng 7: 24 mũi đan lên (trên kim còn 6 mũi chưa đan)
Dong 8 : 24 mũi đan xuống
Dòng 9: 26 mũi đan lên (trên kim còn 4 mũi chưa đan)
Dòng 10: 26 mũi đan xuống
Dòng 11 28 ũi đan lên (trên kim còn 2 mũi chưa đan)
Dòng 12: 28 mũi đan xuống
Dòng 13 :30 mũi đan xuống
*****Chú ý: ở mép ngoài của 2 vạt này cứ 5cm tại chặp 2 mũi ngoài cùng lại thành 1. như vậy đan cho bé 2t đến phần nách là 16cm.Vậy cứ 5cm ta lại thu gọn lại dc một mũi. mỗi vạt mình sẽ giảm là 3 mũi.
lúc này trên kim cuả mỗi vạt là 27 mũi.Đan đến khoảng 16cm ta bắt đầu chiết nách : 3-1.
Đan đến khoảng 22 cm ta bắt đầu chiết cổ : 13-1-1. chiết cổ xong ta còn 8 mũi ở cầu vai mỗi bên. ta đan thêm khoảng 2 hàng nữa thì chiết hết 2 vạt này nhé.
********Thân sau:
-Gẩy 60 mũi:
Dòng 1: Xuống
Dòng 2 :xuống
Dòng 3 lên
Dòng 4:xuống.....
Đan đến khoảng 15cm ta lấy ghim đánh đáu đếm từ mép ngoài của vạt sau mỗi bên 20 mũi.như vậy khoảng giữa sẽ là 60-(20*2)=20 mũi( Tạm thời gọi đây là hàng 1 )
Hàng 1: 20 mũi xuống bt,20 mũi chiết hết,20 mũi xuống b t
Hàng 2: 20 mũi lên,( 20 mũi chiết hết kia ta gập lại rồi khâu, sau đó lấy kim móc khều ở cái phần tạo nhún ấy khoảng 10 mũi rồi cho lên kim), sau đó đan bt. Như vậy ở hàng 2 này ta đã có là 50 mũi.
Đan đến tầm 16cm ta chiết nách: 3-1
Đan đến tàm 24cm ta chiết cổsau: tớ gửi hình vẽ ở Cmt nhé
********Tay
Gẩy 35 mũi.
Đan tương tự các hàng như thân sau. đến khi dài khoảng 13cm ta chiết 3-1.đan thêm khoảng 3.5cm nữa ta chiết hết rồi khâu vào nách
*****Cổ áo
Sau khi ghép các vạt áo lại với nhau ta cũng đã dc phần cổ tương đối tròn rồi. nhưng ta vẫn gẩy mũi ra khoảng 58 mũi rồi đan 1 dòng xuống 1 dòng lên chừng khoảng 3 hàng ta chiết hết.
*****Cổ áo rời
Gẩy 60 mũi. đan 1 lên 1 xuống khoảng 8 hàng
Hàng 1: 60 mũi( Đan xuống
Hàng 2: Cứ 5 mũi lại tăng 1 mũi( Đan lên)( Được tầm khoảng hơn 70 mũi
Hnagf 3:Đan bt( Đan xuống)
Đan khoảng 7 dòng ta chiết hết rồi khâu vào cổ
Chú ý là phần mép ngoài cùng ở phần cổ đan thêm này ta gập mép lại để mép dc dầy nhìn cổ áo nó sẽ ko bị xẹp nhé.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.