Hường dẫn móc áo croptop dáng xoè

Hường dẫn móc áo croptop dáng xoè (Độc Thường Xuân)
Áo móc bằng sợi nhỏ hơn hoặc bằng 1mm, mẫu sử dụng là sợi cotton Việt Nam và kim tulip 2mm.
Áo sẽ chia làm 3 phần, 2 phần đầu tiên hình thang cân với cạnh ngắn hơn là phần ngực, 2 cạnh 2 bên là nách, cạnh đáy sẽ xuống đến chân ngực bắt đầu xuống phần thứ 3 là thân.

Ghi chú:
mb: mũi bính,
k: kép,
mđ: mũi đơn.
kcc: kép chung chân
mtr: mũi trượt
4kc1: 4 kép chung chân cách 1 mũi bính ở giữa.
4kc2: 4 kép chung chân cách 2 mũi bính ở giữa.
1/ Ngực áo (2 mảnh)

- H1: Bắt đầu với 70mũi bính. ( ai trên 45kg hoặc vai rộng hơn ng bt nên thêm 5-10 mũi nữa cho phù hợp)
- H2: Lên 3mb, 2 kép chung chân ở mũi bính thứ 3 ( chúng ta sẽ đc 1 cụm 3 mũi chung chân đầu tiên), 1mb, cách 3mb ở hàng dưới, 3 kép chung chân vào mb t4 của hàng dưới, 1bm, lập lại cụm 3 kép chung chân, 1mb cách 3mb hàng dưới cho đến hết.
- H3: (lên 3mb, 1k, 1mb, 2k) tất cả chung chân với 2 mũi bính đầu tiên, ta sẽ đc cụm 4k chung chân cách 1mb ở giữa, gọi tắt là cụm 4kc1, 3mb, 1 kép trên dây 1bm ở hành dưới (móc so le), 3bm, 1mk so le....cứ vậy cho đên hết hàng, đến mũi cuối cùng thực hiện 4kc1 trên đầu mũi cuối cùng của hàng dưới
- H4: lập lại như H3 nhưng từ bây giờ 2 cụm đầu cuối thực hiện 4kc1 trên mb của cụm 4kc1 của hàng dưới.
- H5: 4kc1, 2mb, 2kcc trên dây 3mb ở hàng dưới, 2mb, tiếp tục móc so le 2k trên dây 3mk bên cạnh cho đến hết, 4kc1
- H6: 4kc1, 1mb, 4kc2 trên dây 2 mb bên cạnh, 1mb, bỏ qua cụm 2k, 2mb, 2k ở bên cạnh, thực hiện 4kc2 trên dây 2mb tiếp theo, 1mb, lại cách cụm 2mk,2mb,2k thực hiện 4kc2 ở 2mb tiếp theo, cứ vậy lập lại đến hết hàng, 4kc1
- H7: 4kc1, 2mb, 4kc2 trên dây 2mb của 4kc2 phía dưới, 2mb...cứ vậy lập lại đến hết hàng, 4kc1.
Kết thúc phần ngực áo, thực hiện 2 miếng như vậy sau đó dùng 6mb mỗi bên nối 2 cạnh dài nhất của hình thang vào với nhau. Xong phần ngực và nách áo.
2/ Thân áo.
Phần nay sẽ móc quây tròn bắt đầu từ phần nách đã ghép xong ở phần trên.
H8: (lên 3mb, 1k, 2b, 2kcc) cụm này chính là 4kc2 nhưng vì bắt đầu hàng nên 3mb đầu tiên sẽ thay cho 1mk, từ sau sẽ không lập lại nữa, chỉ đề 4kc2 mọi người sẽ tự hiểu, tiếp tục thực hiện 3mb, 2 cụm 4kc2 cách nhau 3mb trên 2 cụm 4kc2 của hành dưới, tức là lúc này chúng ta có 3 cụm 4kc2, mỗi cụm cách nhau 3mb, sau khi thực hiện xong 3 cụm đó, ở cụm thứ 3, sau khi móc mk cuối cùng, móc thêm 2mb, 2kcc trên dây 2mb nối 2 cụm 4kc2 ở dòng dưới, 2mb, thực hiện tiếp 3 cụm 4kc2 như trước và 2kcc cách 2mb mỗi bên cho đến hết, khi hết sẽ dùng mũi trượt để nối mũi cuối cùng và 3mb đầu tiên lại.
- H9: 4kc2, 3bm, 6kcc trên dây 2mb của 4kc2 hàng dưới, 3mb, 4kc2 trên mũi 4kc2 của hàng dưới ( các mũi 4kc2 đều thực hiện trên mũi 4kc2 của hàng dưới, sẽ ko lập lại nữa),3mb, 2k trên đầu 2k của hàng dưới, 3mb. Kết thúc 1 cụm, lập lại cả cụm cho đến hết.
- H10: 4kc2, 3mb, (1k,1mb)x6 trên đầu 6mb bên dưới, 3mb, 4kc2, 3mb, 2k trên đầu 2k của hàng dưới, 3mb. Kết thúc 1 cụm, lập lại cả cụm cho đến hết.
- H11: 4kc2, 3mb, dùng mđ nối vào dây 1mb bên trái mk đầu tiên của cụm 6mk, lên 3mb, lại dùng mđ nối vào dây 1mb bên trái cho đến hết, có 4 cum như vậy, sau khi hết lên 3mb, 4kc2, 2mb, móc 6k trên đầu 2k của dây bên dưới, 3mb, lập lại từ đầu cho đến hết.
- H12: 4kc2, 3mb, 1mđ nối trên dây 3mb bên trái, làm 3 cụm như vẬy, 3mb, 4kc2, 6k mỗi mũi cách 1mb trên đầu 6mk bên dưới, 3mb, lập lại từ đầu cho đến hết.
- H13: 4kc2, 3mb, 1mđ nối trên dây 3mb bên trái, làm 2cụm như vậy, 3mb, 4kc2, 3mb, 2kcc trên đầu mỗi mũi k bên dưới, cách nhau 1mb, 3mb, lập lại từ đầu cho đến hết.
- H14: 4kc2, 3mb, 1mđ nối trên dây 3mb bên trái, 3mb, 1mđ nối trên dây 3mb bên kia, 3mb 4kc2, 3mb, 2k trên đầu 2k bên dưới, cách nhau 1mb, 3mb, lập lại từ đầu cho đến hết.
- H15: 4kc2, 3mb, 1mđ nối trên dây 3mb bên dưới, 3mb, 4kc2, 3mb, 3k trên đầu mỗi cụm 2k của hàng dưới, cách nhau 2mb mỗi cụm, 3mb, lập lại từ đÀu cho đến hết.
- H16: 4kc2, 4kc2 liền luôn ở phía bên kia ko cách, 3mb, 3k trên đầu 3m bên dưới, mỗi cụm cách nhau 3mb, 3mb, lập lại từ đầu cho đến hết.
- H17: 4kcc trên đầu 2 cụm 4kc2 của hàng dưới, 3mb, 1mđ xuống dây 3mb phía bên trái, 3mb, 3k trên đầu mỗi 3k của hàng dưới, 3k, hạ 1 mđ vào dây 3mb bên trái, lên 3mb nữa, thực hiện từ đầu cho đến hết.
- H17: Lên 3mb , thực hiện mỗi 2kcc trên mỗi đầu mũi kép bên dưới, sẽ đc mỗi cụm 6k cách nhau 2mb, 3mb, dùng 1 mđ noiis vào đầu 4kcc bên dưới, thực hiện từ đầu cho đến hết.
- H18: Lên 3mb, thực hiện 3k, mỗi mũi cách nhau 2mb trên mỗi cụm 6k bên dưới, 2mb, 1k trên dây 2mb nối 2 cụm 6k của hàng dưới, 2mb, thực hiện từ đầu cho đến hết
- H19: lên 3mb, 2kcc vào dây 2mb bên trái mk của hàng dưới, 3mb, 2kcc vào dây 2mb bên trái, 3mb, 1 mũi đơn vào mũi kép trên mũi nằm giữa 2 cụm 6k bên dưới, thực hiện lại từ đầu cho đến hết.
- H20: lên 3mb, 2kcc trên mỗi đầu mũi kép của dòng dưới, 2k vào khe 2mb bên trái, 2kcc trên mỗi đầu mũi kép của dòng dưới, vậy là ta có 1 cụm 10k, 2mb, tiếp tục lập lại từ đầu cho đến hết.
- H21: lên 3mb, dùng mđ nối vào trên mỗi đầu mũi kép bên dưới, thực hiện cho đến hết.
3/ Làm quai.
Dùng mũi đơn móc viền toàn bộ phần cổ và nách áo, sau đó ở phần góc ngoài cùng ngực áo lên 3mb, 1k vào chân tiếp theo, 2mb, cách 3 mũi, 4kc2, 2mb, cách 3 mũi bên dưới, 2k ở 2 chân liền kề, quay lại phía sau, thực hiện lại tùe đầu cho đến khi đc độ dài vừa ý, thực hiện nốt với phía dây áo còn lại phía bên kia.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.