Hướng dẫn móc áo crotop đi biển hoa văn trái dứa

Móc áo hoa văn trái dứa (ST: -- VH Len Xinh --)
Tập hợp nhiều hướng dẫn của các cao thủ , nên mình cũng làm ra sản phẩm
Sau đây là đút kết kinh nghiệm của mình khi hoàn tất để tham khảo dành cho các bạn còn mới mẻ vs kiểu áo ráp 2 thân , tạo nách áo.
Hướng dẫn : sẽ có 2 cách

Cách 1: có rất nhìu bài hướng dẫn cách này rồi
- Mình sẽ làm phần ngực áo trước ( phần này mọi người có thể móc kiểu tùy ý , đảm bảo số mũi móc đủ theo số đo của áo mình)
- Sau đó thêm móc xích tạo nách áo
- Rồi đến phần xòe hoa văn trái thơm ( phần này cố định theo chart có sẵn )
- Tạo 2 dây áo , viền xung quanh áo
Cách 2 : Mình hướng dẫn cách này , vì m thấy nó làm dễ hơn

- Làm phần hoa văn trái thơm
- Sau đó móc lần lượt , thân trước , thân sau ( tạo 2 khoảng trống 2 bên thân áo làm thành nách áo)
- Làm 2 dây áo , viền áo .
Cách làm : cho số đo <50kg
- Móc hoa văn trái thơm : giải thích 1 chút cho các bạn dễ hiểu và hình dung : chúng ta sẽ có khoảng 5 hoa văn trái thơm cho thân trước , 4 trái thơm cho thân sau , 2 trái thơm nữa cho 2 phần nách áo. Mỗi trái thơm là 3 cụm họa tiết nhỏ tạo thành. Mỗi cụm nhỏ là 6 móc xích
Tổng cộng là : 11 trái thơm x 3 cụm = 11*3*6 = 198 mũi móc xích. Sau đó nối mũi đầu và cuối lại tạo vòng tròn.
Note: móc xích : o , kép : F , móc chung chân : cc , (...)" + (...)* là cụm họa tiết ko thay đổi , […]cụm lớn trái thơm thay đổi theo hàng
=> Trình tự nền hoa văn là cụm trái thơm(3cụm họa tiết nhỏ) - cụm tách(4o) - cụm trái thơm - cụm tách....
H1: (3o+1F+2o+2F)"cc , 4o , (2F+2o+2F)*cc thứ 6 tiếp theo , 4o , (...)cc* , 4o , (...)cc* .... cuối cùng là 4o nối vào cụm đầu tiên ( tổng cộng 33 cụm )
Bắt đầu từ hàng 2 , chân của các cụm họa tiết hàng sau sẽ móc vào giữa 2o của cụm hàng trước đối xứng theo từng hàng như chart hình , nên sẽ ko nhắc lại vị trí móc cụm nữa .vẫn là vị trí 33 cụm chính , chỉ thay đổi số lượng móc xích, thêm mũi kép để tách cụm tạo 11 trái thơm
H2: dời mũi vào khoảng trống 2o bắt đầu hàng .
(...)"cc , 4o , (...)*cc , 4o , (...)*cc được 1 cụm trái thơm , 2o+2F+2o (ở 4 móc xích tiếp theo để tách cụm trái thơm) , [(...)cc* , 4o , (...)*cc, 4o ,(...)cc*] 2 cụm trái thơm , 2o+2F+2o , [...] 3 cụm trái thơm ... 11 trái thơm ,cuối 2o+2F+2o nối vòng kết thúc
H3: như h2
H4: dời mũi vào giữa 2o bắt đầu
(...)cc" , 4o , (1F+5o+1F)cc , 4o , (...)*cc , 3o+2F+3o , [ (...)"cc , 4o , (1F+5o+1F)cc , 4o , (...)*cc ] , 3o+2F+3o , […] ,3o+2F+3o, ..., […]thứ 11, cuối là 3o+2F+3o nối kết thúc h4
H5 : dời mũi vào giữa 2o
(…)"cc , 3o , 9Fcc ( giữa 5o h4) , 3o , (…)* , 4o+2F+4o ,[ (...)* , 3o , 9Fcc , 3o , (...)* ], 4o+2F+4o , […] ,.... cuối cùng là 4o+2F+4o nối kết thúc hàng
H6: dời mũi vào giữa 2o
(...)" , 2o , ((1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o)) , 2o , (...)* , 4o+2F+4o , [(...)* , 2o , ((...)) , 2o , (...)* ], 4o+2F+4o , […] , .... cuối là 4o+2F+4o nối kết thúc hàng
H7 : dời mũi vào giữa 2o
(...)" , 3o , 1x vào giữa 1o đầu tiên của cụm ((...)) H6 , 3o , 1x vào giữa 1o tiếp theo của cùng cụm ... tiếp tục đến hết cụm là tạo 7 lần móc 3o+1x , 3o , (...)* , 4o+2F+4o , [ (...)* , 7 lần 3o , 3o , (...)* ] , 4o+2F+4o , […] .... cuối là 4o+2F+4o nối vòng kết thúc
H8: dời mũi vào giữa 2o
(...)" , 3o , 6 lần móc 3o+1x vào giữa 7 lần móc 3o+1x của H7 , 3o , (...)* , 4o+1F+3o+1F+4o , [(...)* , 3o , 6 lần móc 3o+1x , 3o , (...)*] , 4o+1F+3o+1F+4o , […] , .... cuối là 4o+1F+3o+1F+4o nối kết thúc
H9: dời mũi vào giữa 2o
(...)" , 3o , 5 lần móc 3o+1x , 3o , (...)* , (3o+2Fcc+1F+1F+1F+2Fcc+3o)' , [(...)* , 3o , 5 lần móc 3o+1x , 3o , (...)*] , (...)' , […] .... cuối là (...)' nối vòng kthuc
H10: dời mũi vào giữa 2o
(...)" , 3o , 4 lần móc 3o+1x , 3o , (...)* , (3o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+3o)' , [(...)* , 3o , 4 lần móc 3o+1x , 3o , (...)*] , (...)' , […] .... cuối là (...)' nối vòng kthuc
H11: dời mũi
(...)" , 3o , 3 lần móc 3o+1x , 3o , (...)* , (3o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+1o+1F+3o)' , [(...)* , 3o , 3 lần móc 3o+1x , 3o , (...)*] , (...)' , […] .... cuối là (...)' nối vòng kthuc
H12: dời mũi
(...)" , 3o , 2 lần móc 3o+1x , 3o , (...)* , (3o+1F+2o+1F+2o+1F+2o+1F+2o+1F+2o+1F+2o+1F+3o)' , [(...)* , 3o , 2 lần móc 3o+1x , 3o , (...)*] , (...)' , […] .... cuối là (...)' nối vòng kthuc
H13: dời mũi
(...)" , 3o , 1 lần móc 3o+1x , 3o , (...)* , (3o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+3o)' , [(...)* , 3o , 1 lần móc 3o+1x , 3o , (...)*] , (...)' , […] .... cuối là (...)' nối vòng kthuc
H14: dời mũi
(...)" , 3o , 1x vào giữa 3o+1x của H13 , 3o , (...)* , (3o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+2o+2Fcc+3o)' , [(...)* , 3o , 1 lần móc 3o+1x , 3o , (...)*] , (...)' , […] .... cuối là (...)' nối vòng kthuc
H15 : dời mũi
(...)" , (...)* , (4o+1F+2Fcc+2o+1F+2Fcc+2o+1F+2Fcc+2o+1F+2Fcc+2o+1F+2Fcc+2o+1F+2Fcc+2o+1F2Fcc+4o)' , [(...)* , (...)*] , (...)' , […] .... cuối là (...)' nối vòng kthuc
H16 : dời mũi
2Fchụm đầu , 2F chụm đầu , (4o+1F+2Fcc+3o+1F+2Fcc+3o+1F+2Fcc+3o+1F+2Fcc+3o+1F+2Fcc+2o+1F+2Fcc+3o+1F2Fcc+4o)' , 2F chụm đầu , 2F chụm đầu , (...)' ... cuối là (...)' nối vòng kết thúc.
H17 : dời mũi vào giữa cụm
6o , 3F chụm đầu+6o+3F chụm đầu+6o+3F chụm đầu+6o+3F chụm đầu+6o+3F chụm đầu+6o+3F chụm đầu+6o+3F chụm đầu , 6o cuối nối vòng.
=> Móc mũi đơn xung quanh tạo viền chân áo , xong phần thân xòe họa tiết trái thơm
- Gập đôi phần xòe . Chia ra 4 phần : 2 trái dâu cho 2 bên phần nách , 5 trái dâu phần thân trước , 4 trái dâu phần thân sau , đánh dấu lại
- Tạo khoảng trống cho 2 nách áo là mỗi bên 1 cụm trái dâu , ko móc vào 2 khoảng này
- Móc mảnh thân trước : kiểu móc mình có thể tùy ý theo sở thích nhưng phải đảm bảo
+ Chiều ngang là 5 cụm trái dâu.
+ Chiều cao khoảng 4 đến 5 hàng
- Móc mảnh thân sau : kiểu móc như thân trước
+ Chiều ngang là 4 cụm trái dâu
+ Chiều cao 4 đến 6 hàng
- Móc lên 2 dây áo , tùy kiểu tùy ý
- Viền móc đơn xung quanh 2 nách + 2 thân + 2 dây.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.