Hướng dẫn móc khăn choàng tam giác

Hướng dẫn móc khăn choàng, móc khăn tam giác
Hướng dẫn móc khăn choàng tam giác theo mẫu (ST: Độc Thường Xuân)


Vì đã có chart nên em viết bài HD này dành cho những bạn mới làm quen với chart hình các chị nhé, kích cỡ cũng sẽ thay đổi khi ta tăng số lượng cụm mũi bính đầu tiên.

Em sử dụng kim móc 3mm và sợi ctvn chập đôi.

Khăn này e làm với kích cỡ cho các bé nên số lượng là 7 cụm, mỗi cụm 30 mũi bính và cụm nửa ở cuối cùng là 25 mũi bính, tổng cộng lại là 235 mũi bính tất cả. Nếu chị nào muốn làm cho người lớn, muốn tăng bao nhiêu thì chỉ việc cộng thêm 30 mũi bính cho mỗi cụm vào là được.
***
Bắt đầu với dây móc xích 235 mũi bính.
- D1: Móc thêm 1 mũi bính, vòng ngược lại 1 mũi đơn ở mũi bính đc móc thêm đó. Lên 7mb, dùng mũi đơn nối vào chân số 5 tính từ mũi đơn vừa tạo, cứ vậy cho đến hết. Ở cụm 7mb cuối cùng, ta ko móc 7mb, chỉ móc 4mb, lấy dây lên kim, móc 1 mk vào chân cuối cùng của dây. Kết thúc d1.
- D2: quay dây lại mặt sau, móc 1mđ vào dây 4mb vừa làm. Lên 7mb, dùng một mđ móc nối trên đầu của cụm 7mb ở dòng dưới, thực hiện 4 cụm 7mb như thế trên đầu 4 dây mb ở phía dưới. Hết 4 cụm, dừng lại, thực hiện 7mk trên dây 7mb ở phía dưới, hết 7mk, dùng mđ nối tiếp vào dây 7mb bên cạnh, tiếp tục thực hiện 4 cụm dây 7mb, lập lại cụm 4mk, cứ vậy đến hết. Đến cụm cuối cùng, cuối thực hiện như dòng trên.
- D3: Quay ngược mặt dây lại phía bên kia,móc 1mđ vào dây 4mb vừa làm . Lên 7mb, dùng một mđ móc nối trên đầu của cụm 7mb ở dòng dưới, thực hiện 3 cụm 7mb như thế trên đầu 3 dây mb ở phía dưới, sau đoạn này chúng ta sẽ gặp đoạn 7mk phía dưới, thực hiện 1mk, 1mb trên mỗi đầu mk phía dưới cho đến hết cụm 7mk, lại dùng mũi đơn nối vào dây 7mb bên cạnh, tiếp tục lập lại các cụm cho đến hết. Đến cụm cuối cùng, cuối thực hiện như dòng trên.
- D4: Quay ngược mặt dây lại phía bên, móc 1mđ vào dây 4mb vừa làm , thực hiện 2 lần cụm 7mb như các dòng trên, đến đây ta lại gặp cụm 7mk, thực hiện 1mk, 1mb trên mỗi đầu mk phía dưới cho đến hết cụm 7mk, lại dùng mũi đơn nối vào dây 7mb bên cạnh, tiếp tục lập lại các cụm cho đến hết. Đến cụm cuối cùng, cuối thực hiện như dòng trên.


- D5: Quay ngược mặt dây lại phía bên, móc 1mđ vào dây 4mb vừa làm, lên 7mb, dùng 1md nối vào dây bên cạnh, 2mb, 1mk xen chân với những mũo kép bên dưới, thực hiện 2 lần, mk thứ 3 sẽ nằm ở trên đầu mk thứ 4 của cụm 7mk bên dưới, tiếp tục 2mb lên và 2mk xen chân so với dâu dưới, kết thúc cụm bằng 2mb và 1mđ vào dây kế bên. Lập lại cho đến hết, cụm cuối thực hiện như dòng trên.

- D6: quay ngược dây lại, móc 1mđ vào dây 4mb vừa làm. Thực hiện 3mk vào đoạn 2mb ở dây dưới, lại dùng 1mđ để nối với đầu mk phía dưới, tiếp tục thực hiện cụm 3mk và 1mđ đó cho đến hết.
Lưu ý nhìn chart.

- D7 là lập lại của D1 với những mũi đơn nối 7mb nằm trên đầu của mk ở giữa cụm 3mk của D6.
-D8 lập lại của D2, cứ vậy tịnh tiến các dòng lên cho đến hết.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.