Hướng dẫn móc mũ headphone

Hướng dẫn móc mũ headphone

* Chuẩn bị
Len milk cotton
Kim 3mm
* Cách làm
+ mũ
- Tạo vòng tròn ma thuật
- V1: móc 13 mũi kép vào vòng tròn ma thuật
- V2: lên 3 xích, mỗi chân móc 2 mũi kép (26m)
- V3: lên 3 xích, móc vào chân bên cạnh 2 mũi kép, chân kế tiếp 1 mũi kép...(39m)
- V4: lên 3 xích, móc vào chân bên cạnh 1 mũi kép, chân kế 2 mũi kép, 2 chân tiếp theo 1 mũi kép ...(52m)
- V5: lên 3 xích, móc vào 2 chân kế mỗi chân 1 mũi kép, chân tiếp theo 2 mũi kép, 3 chân tiếp theo 1 mũi kép...(65m)
- V5: lên 3 xích, móc vào 3 chân kế mỗi chân 1 mũi k, chân tiếp theo 2 mũi k, 4 chân tiếp mỗi chân 1 mũi...(78m)
- V6: lên 3 xích, móc vào 4 chân bên mỗi chân 1 mũi k, chân tiếp 2 mũi k, 5 chân tiếp theo mỗi chân 1 mũi ...(91 m)
- V7: mỗi chân 1 mũi kép (91 m)
- V8: lên 3 xích, móc vào 5 chân bên mỗi chân 1 mũi k, chân tiếp 2 mũi kép, 6 chân tiếp mỗi chân 1 mũi kép...(104 m)
- V 9, 10,11,12,13,14,15,16: mỗi chân 1 mũi kép
- V17, 18, 19: một mũi ngoặc trước, một mũi ngoặc sau...
+ ốp tai (2 chiếc)
Móc tương tự như chóp mũ đến vòng 4. Sau đó móc mũi đơn ngược bao quanh
+ dây ốp tai (1 chiếc)
Khởi tạo 10 mũi xích, bắt đầu móc từ chân thứ 5 mỗi chân 1 mũi. Hàng sau lên 3 xích lật lại, tiếp tục móc mỗi chân một mũi. Các hàng sau tiếp tục cho tới đủ độ dài.
+ điều chỉnh độ dài:
Khởi tạo 7 mũi xích móc như đế giày
+ móc dây tai nghe (màu đen)
Móc từ chân mũ một dây móc xích 150 m ( tuỳ ý), luồn qua miếng điều chỉnh rồi nối sang thân mũ bên.
* Khâu ốp tai vào 2 bên chỗ nối dây tai nghe, đính dây ốp qua mũ nối với 2 ốp tai.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.