Hướng dẫn móc mũ rộng vành bằng mũi đơn

Hướng dẫn móc mũ rộng vành bằng mũi đơn: ST của Đức Hường

Chuẩn bị :2 cuộn thô,kim móc 2-2,5mm,dây cước ,kim đánh dấu,hoa -hoặc ruy băng trang trí
(x )ký hiệu mũi đơn ,1x là 1 mũi đơn)
(v) ký hiệu mũi chụm chân (2 mũi móc vào 1 chân)

Phần chóp mũ :
V1: móc vòng tròn ma thuật 7 mũi kép
V2: 7v (14 mũi )
V3 : 1x 1v 1x 1v ...đến hết hàng( 21 mũi )
V4 ; 2x 1v 2x 1v... đến hết hàng (28 mũi )
V5 ;3x 1v 3x 1v ... đến hết hàng (35 mũi )
V6 :4x 1v 4x 1v ... đến hết hàng ( 42 mũi )
v7 : 5x 1v 5x 1v ... đến hết hàng (49 mũi )
V8 ;6x 1v 6x 1v ...đến hết hàng (56 mũi )
V9 ; 7x 1v 7x 1v ... đến hết hàng (63 mũi )
V10; 8x 1v 8x 1v .. đến hết hàng (70 mũi )
V11: 9x 1v 9x 1v... đến hết hàng (77 mũi )
V12 : 10x 1v 10x... đến hết hàng (84 mũi )
V13 : mũi x cả hàng ( 84 mũi )
V14 :11x 1v 11x 1v ...Đến hết hàng (91 mũi )
V15: mũi x cả hàng (91 mũi )
V16 :12x 1v 12x 1v...Đến hết hàng (98 mũi )
V17 :mũi x cả hàng ( 98 mũi )
V18 : 13x1v 13x 1v...đến hết hàng (105 mũi )
V19 : mũi x cả hàng (105 mũi )
V20: 14x 1v 14x 1v ...Đến hết hàng (112 mũi )
V21 : mũi x cả hàng (112 mũi )
đén vòng này bạn đội thử nên đầu nếu vừa đầu thì thôi không tăng mũi nữa ,nếu cảm thấy còn nhỏ thì bạn tăng tịnh tiến như trên >bạn móc tiếp phần thân mũ đến khi hết hàng 35 thì móc vành mũ
V35 : móc 10 mũi bạn thu vào 1 mũi móc như thế đến hết vòng 35
Vành mũ :
H1 ; 4x 1v 4x 1v... đến hết hàng
H2,3 : mũi x cả hàng ( 2 hàng không tăng mũi )
h4 ; 6x 1v 6x 1v... đến hết hàng \
H5,6 : mũi x cả hàng ( 2 hàng không tăng mũi )
H7 : 7x 1v 7x 1v... đến hết hàng
H8,9 : Mũi x cả hàng
H10:8x 1v 8x 1v ...đến hết hàng
H11,12 ; mũi x cả hàng
H13 : 9x 1v 9x 1v Đến hết hàng
Cứ tăng tịnh tiến như trên đén khi được vành rộng vừa ý thì thôi ,hàng cuối cùng bạn móc nẹp cước vào cho đứng vành .Vành mũ mình móc dà 14cm 30 hàng mũi đơn là đủ .
Đây là chart mà mình viết ra sau khi đẫ làm thành công cũng kha khá mũ ,có nhiều bạn hỏi mà mình chưa đủ tự tin để viết chart cho các bạn.Hôm nay làm cái mũ tím này thực sự rất ưng nên mình viết chart của nó luôn
Khi móc các bạn chú ý tăng mũi so le đi thì nó sẽ đẹp hơn
Chúc các bạn thành công

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.