Móc hươu cao cổ


HƯƠU CAO CỔ (em này cực kỳ màu mè hén :D )


Ký hiệu:
MR: vòng tròn ma thuật (magic ring)
X: mũi đơn (single crochet)
B: mũi bính (chain)
V: tăng mũi (increase)
A: giảm mũi (decrease)

I. ĐẦU: bắt đầu với len màu hồng
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4. (2X,V)*6 = 24
5. (3X,V)*6 = 30
6. (4X,V)*6 = 36
7. (5X,V)*6 = 42
8-19. 42X
Đổi sang len màu trắng
20. (6X,V)*6 = 48
21. 48X
22. (6X,A)*6 = 42
23. (5X,A)*6 = 36
24. (4X,A)*6 = 30
25. (3X,A)*6 = 24
26. (2X,A)*6 = 18
27. (X,A)*6 = 12
28. 6A

II. SỪNG (2 cái, len màu trắng)
1. MR 6X
2-6. 6X
7. (2X,V)*2 = 8
8-9. 8X

III. QUẢ BÓNG TRÊN SỪNG (2 cái, len màu hồng)
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4. 18X
5. (X,A)*6 = 12
6. 6A

IV. TAI (2 cái, len màu trắng)
1. MR 6X
2. (2X,V)*2 = 8
3. 8X
4. (3X,V)*2 = 10
5. (4X,V)*2 = 12
6. (2X,V)*4 = 16
7-9. 16X

V. CỔ (len màu trắng)
1. 21 bính, nối lại thành vòng
2-22. 21X
23. (5X,A)*3 = 18
24-26. 18X

VI. THÂN (len màu trắng)
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4. (2X,V)*6 = 24
5. (3X,V)*6 = 30
6. (4X,V)*6 = 36
7. (5X,V)*6 = 42
8. (6X,V)*6 = 48
9-23. 48X
24. (6X,A)*6 = 42
25. (5X,A)*6 = 36
26. (4X,A)*6 = 30
27. (3X,A)*6 = 24
28. (2X,A)*6 = 18
29. (X,A)*6 = 12
30. 6A

VII. CÁC ĐỐM
* ĐỐM LỚN (4 cái, len màu hồng)
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4. (2X,V)*6 = 24
* ĐỐM TRUNG (6 cái, len màu hồng)
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
* ĐỐM NHỎ (7 cái, len màu hồng)
1. MR 6X
2. 6V = 12
* ĐỐM NHỎ HƠN (10 cái, len màu hồng)
1. MR 6X

VIII. CHÂN (4 cái, bắt đầu với len màu hồng)
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4. (8X,V)*2 = 20
5-24. 20X
Đổi len màu trắng
25. (4X,V)*4 = 24
26-30. 24X
16X, 1B, quay lại
10X, 1B, quay lại
9X, 1B, quay lại
8X, 1B, quay lại
2X, A, 3X

IX. MẮT (2 cái, bắt đầu với len màu đen)
1. MR 6X
2. 6V = 12
Đổi len màu trắng
3. 12X

X. ĐUÔI
* PHẦN 1: len màu trắng
25B, quay lại
Bắt đầu từ bính thứ 2, 23X, 1B, quay lại
24X, 1B, quay lại
Gấp đôi mảnh vừa móc, nối lại bằng mũi trượt
* PHẦN 2: màu len tự chọn
Cắt những đoạn len độ dài vừa đủ và gắn vào phần đầu của PHẦN 1

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.